Liesbeth Holterman

beleidsadviseur Cyberveilig Nederland

Liesbeth Holterman is beleidsadviseur voor Cyberveilig Nederland, de belangenorganisaties voor de cybersecurity sector. CVN zet zich in voor het vergroten van de kwaliteit en transparantie in de cybersecuritysector. We delen onze kennis en kunde en laten zien dat cybersecurity niet alleen een risico is, maar ook een kans bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Liesbeth is historicus die al meteen na haar studie in de wereld van digitalisering is gedoken. Bij de AIVD, waar ze zich bijna tien jaar met nationale veiligheidsvraagstukken heeft bezig gehouden, kwam ze in aanraking met het vakgebied van cybersecurity. Daarna is ze belangenbehartiger ‘cybersecurity’ geworden. Eerst bij Nederland ICT (nu NL Digital) en daarna bij FME. Naast haar rol als beleidsadviseur bij Cyberveilig Nederland is ze zelfstandig strategisch adviseur cybersecurity vraagstukken en is ze onder andere projectleider van het Cybersecurity Centrum Maakindustrie.